Έρχεται νέα φοροκαταιγίδα

 

Όσο κυλάει ο χρόνος επιβεβαιώνεται ο διεθνής κανόνας ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης οι αυξήσεις των φορολογιών, αντί να αυξάνουν αναλογικά τα φορολογικά έσοδα, αυξάνουν τη φοροδιαφυγή και επιβαρύνουν την οικονομία, εμποδίζοντας την έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη.

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και η τρόικα, αγνόησαν αυτόν τον διεθνή κανόνα και την διεθνή εμπειρία και προχώρησαν σε αλλεπάλληλες αυξήσεις της έμμεσης και της άμεσης φορολογίας, παράλληλα με την σημαντική μείωση των μισθών, των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξάνονται οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες  οφειλές προς το Δημόσιο από ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών, που αδυνατεί λόγω της μεγάλης ανεργίας, της δραματικής μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της παρατεταμένης ύφεσης να τις πληρώσει. Αυτό είχε και έχει ως αποτέλεσμα την λήψη σε μικρά χρονικά διαστήματα και νέων φορολογικών και άλλων μέτρων, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης.

Έτσι όπως τα προηγούμενα τρία χρόνια έτσι και το πρώτο εξάμηνο του 2013 υπάρχει μεγάλη υστέρηση των φορολογικών εσόδων, καθώς και των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Γι αυτό τώρα ετοιμάζεται νέα φοροκαταιγίδα με τα νομοσχέδια που ετοιμάζονται για το νέο φόρο στα ακίνητα και για την φορολογία εισοδήματος.

Δυστυχώς τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα και η Κυβέρνηση συνεχίζει αυτήν την καταστροφική πολιτική για την οικονομία και την κοινωνία, αντί να προωθήσει μια επιθετική πραγματική αναπτυξιακή πολιτική, με έμφαση στη δημιουργία απασχόλησης και επιπέδου ανθρώπινης διαβίωσης των πολιτών καθώς και στην φορολογική δικαιοσύνη, με παράλληλη στήριξη της εργασίας και της δημιουργικής επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας με την παράλληλη στήριξη από το τραπεζικό σύστημα.